Accounting चे ३ सुवर्ण नियम | 3 Golden Rules of Accounting | मराठी ट्रिक्स


लेखांकनाचे 3 सुवर्ण नियम | 3 Golden Rules of Accounting in Marathi

लेखांकनाचे 3 सुवर्ण नियम(3 Golden Rules of Accounting in Marathi) आर्थिक व्यवसाय व्यवहारां (Financial Transaction) साठी दैनंदिन नोंदी रेकॉर्ड (Day to Day Record) करण्यासाठी हा आधार आहे.

ज्या पुस्तकात किंवा खात्या मध्ये आम्ही सर्व व्यवहार (Transaction) नोंदवतो त्याला जर्नल बुक (Journal Book)असे म्हणतात.

जर्नल बुक (Journal Book) कालक्रमानुसार व्यवस्था मध्ये ठेवले आहे (म्हणजे तारखेनुसार / Date wise)

खात्या चे सोनेरी नियम (Golden Rules of Accounting in Marathi) ला समजण्यासाठी,पहिले आपल्याला खात्या चे प्रकार (Types of Account) ला जाणून घ्यावे लागेल कारण खात्या च्या प्रकारा वर आधारित व्यवहारां साठी नियम लागू होतात.

Types of Account in Marathi | Tally Tips

अकाऊंटिंगच्या सुवर्ण नियमांनुसार, खाती तीन श्रेणीं मध्ये विभागली जातात. 

Personal Account (वैयक्तिक खाते)

Real Account (वास्तविक खाते)

Nominal Account (नाममात्र खाते)

Debit

The Receiver (प्राप्तकर्ता)

What Comes In (जे येतात )

All Expenses and Losses(सर्वे खर्च आणि नुकसान)

Credit

The Giver (देणारे )

What Goes Out (जे जाता

त)

All Income and Gains (सर्व उत्पन्न आणि नफा)


Types of Account in Marathiचला ते थोडे सोपे बनवूया, जे आपल्याला समजणे खूप सोपे होईल .

 

 

Who (कोण ) Personal Account (वैयक्तिक खाते)

What (काय ) Real Account (वास्तविक खाते)

Why (का ) Nominal Account (नाममात्र खाते)

Example (उदहारण)

Firm (फर्म),

Person (व्यक्ति),

Company(कंपनी)

Goods (माल),

Furniture (फर्नीचर)

Money (पैशे)

Interest (व्याज)

Commission (कमिशन)

Discount (सवलत)

 

Debit

Receiver (प्राप्तकर्ता)

Comes In (जे येत आहे )

For expenses (खर्चां साठी )

Credit

Giver (देणारे )

Goes Out (जे जात आहे )

From Income (उत्पन्नातून)Types of Account in Marathi

3 Golden Rules of Accounting in Marathi

लेखा (Accounting) मध्ये कोणत्या ही प्रवेश (entry) साठी आम्ही या तीन व्यापक श्रेणीं(3 category)पैकी कोणत्याही एका अंतर्गत प्रविष्ट करतो.

  • काय (Real / वास्तविक),
  • कोण (Personal / व्यक्तिगत) आणि,
  • का (Nominal / नाममात्र)।

तर मुळात, त्यात असे म्हटले आहे की:

  • Nominal Account: व्यवहार का(Why) झाला;

Nominal Account

  • Real Account: काय (What) गोष्टी आत येत आहेत की बाहेर जात आहेत?

Real Account

  • Personal Account: कोण(Who) प्राप्त करत आहे किंवा देत आहे.

Personal Account

उदाहरणार्थ, तुम्ही 25,000 रुपयां ना देऊन संगणक विकत घेतले.

येथे, तुम्हाला संगणक मिळत आहे, म्हणून तो डेबिट (Debit) केला जाईल, आणि रोख ला क्रेडिट (credit) केले पाहिजे कारण कि ते बाहेर जात आहे.

हे तर्का च्या आधारे समजून घेऊ, सोप्या भाषेत कंप्यूटर खरेदीचा वरील व्यवहार (Transaction) बनतो.

कोणती खरेदी?– Computer (कंप्यूटर), त्यामुळे डेबिट (Debit) झाले.

आपण काय दिले?– Cash रु., म्हणून Cash ला Credit केले गेले.

याची खात्री करण्यासाठी आणखी एक उदाहरण घेऊ. रोखीने पाच हजार रुपयांचे वीज बिल भरले.

पैसे का दिले गेले? – वीज खर्चा साठी, म्हणून वीज ला Debit केले गेले.

आपण काय दिले? Cash रु., म्हणून कॅश ला Credit केले गेले .

पुढच्या वेळी तुम्ही Debit आणि Credit बद्दल गोंधळलेले असाल, तर फक्त लक्षात ठेवा काय, कोण आणि का

Debit and Credit Golden Rules of Accounting in Marathi

आता आपण ते सविस्तर समजून घेऊ.

काय तुम्ही आता पण Debit आणि Credit चा बद्दल गोंधळे आहे.

जर होय, तुमच्यापैकी काही जणांप्रमाणे, माझ्या सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये मी देखील गोंधळात पडलो होतो.

त्यात अडकण्यासारखे काही नाही, प्रत्येकाला सुरुवातीला काही ना काही त्रास होतो.

परंतु खालील काही तर्क आणि नियमांचे पालन केल्यावर, आम्ही डेबिट आणि क्रेडिट वर आमची समजूत काढू शकू आणि त्यानंतर, आम्ही प्रत्येक वेळी त्याचा योग्य वापर करू.

अकाऊंटिंग च्या सुवर्ण नियमां (Golden Rules of Accounting)पासून सुरुवात करण्या ऐवजी, खालील दिलेले Debit आणि Credit ला Table समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.


Debit

Credit

Positive (+) (सकारात्मक (+))

Negative (-) (नकारात्मक (-))

Come (येणारे )

Go (जाणारे )

Receive (प्राप्त करत आहे)

Give (द्या)

Receiver (प्राप्त करणारा )

Giver (प्राप्तकर्ता)

Deposit (जमा करणे )

Withdraw (काढणे किंवा घेणे )

Increasing (वाढणे किंवा वाढत आहे)

Decreasing (घडत आहे)


Tally Prime With GST Returns Course in Hindi

वरील Table वरून, हे स्पष्ट होते की हा आता सिद्धांत किंवा गोंधळलेला विषय नाही - तो फक्त तर्क आणि तर्क आहे. थोडक्यात - डेबिट हे येणारे / ठेव बद्दल आहे आणि क्रेडिट हे सर्व आउटगोइंग/विथड्रॉवल किंवा काढण्याबद्दल आहे.

काय तुम्हाला पण tally ला शिकायचे आहे?

जर होय, तर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की नवीन वर्षाच्या शुभ मुहूर्ता वर आमचे eLearning Platform LEARN MORE PRO सर्व अभ्यासक्रमांवर डिस्काउंट देत आहे. ज्यामध्ये टॅली प्राइमचा कोर्स समाविष्ट आहे. 

जर तुम्हाला Tally शिकायचे असेल तर तुम्ही या कोर्समध्ये Enroll केला पाहिजे कारण या कोर्स Tally Prime व्यतिरिक्त Tally ERP 9 चे ट्यूटोरियल देखील सांगण्यात आले आहेत.

यामध्ये तुम्हाला Accounting, Tally, GST, TDS, Payroll, Service Organisation, Manufacturing Organisation आणि GST Return कसे फाइल करायचे ते देखील सांगितले आहे.

तर या कोर्स मध्ये 
तुम्हाला प्रत्येक टॉपिक ला तपशीलवार इक्स्प्लैन केले आहे. जर तुम्ही Account बॅकग्राऊंड वरून नाही आहे तर ह्या कोर्से ला तुम्ही करू शकता कारण या कोर्समध्ये तुम्हाला सुरुवातीपासूनच Account बद्दल सांगण्यात आले आहे.

म्हणून मी तुम्हाला तेच सुचवेन, एकदा वेबसाइटवर जा आणि हा कोर्स नक्की चेक करा .

निष्कर्ष: तुम्ही काय शिकलात ?

आज चा या आर्टिकल मध्ये तुम्ही 3 Golden Rules of Accounting in Marathi मध्ये शिकलात. ज्यामध्ये तुम्ही Personal, Real आणि Nominal Account चा बद्दल जाणून घेतले. Accounts मध्ये या 3 Account चा आत मध्ये कोणत्या प्रकार ची एन्ट्री रेकॉर्ड केली जातात. त्याची माहिती घेतली.

3 Golden Rules of Accounting in Marathi ला शिकल्या नंतर तुम्हाला tally चा voucher मध्ये पास करण्या मध्ये खूप सोपे आहे.

म्हणूनच Tally Tips च्या आत मध्ये आजच्या टॉपिक मध्ये, आम्ही 3 Golden Rules of Accounting in Marathi ची माहिती तुमच्यासोबत शेअर केली आहे. आम्हाला कंमेंट करून नक्की सांगा आज चा आर्टिकल 3 Golden Rules of Accounting in Marathi तुम्हाला कसा वाटला.Post a Comment

Previous Post Next Post